Lenovo Solution Center 3.3.003

Lenovo Solution Center 3.3.003

Lenovo Group Limited – 59,4MB – Shareware – iPhone Windows
5 Stars User Rating
Trung tâm giải pháp Lenovo là một ứng dụng hỗ trợ được thiết kế để giữ cho máy tính của bạn chạy tại hiệu suất cao điểm của nó bằng cách chạy tự động quét. Lenovo giải pháp Trung tâm hỗ trợ hệ thống suy nghĩ sau: Edge62z, cạnh 71, cạnh 71z, Edge72, Edge72z, cạnh 91, Edge91z, cạnh 92, Edge92z. M60e, M62z, M71e, M71z, M72e, M72z, M75e, M76, M77, M78, M81, M82, M90z, M91, M91p, M92, M92z. E120 cạnh, Edge E125, cạnh E130, cạnh E135. Cạnh E220s, cạnh E320, cạnh E325, E330 cạnh, Edge E335. Cạnh E420, cạnh E420s, cạnh E425, cạnh E430, cạnh E431, cạnh E430c, cạnh E435.

Tổng quan

Lenovo Solution Center là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Lenovo Group Limited.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.618 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Solution Center là 3.12.3, phát hành vào ngày 16/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 3.3.003, được sử dụng bởi 18 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo Solution Center đã chạy trên hệ điều hành sau: iPhone/Windows. Tải về tập tin có kích thước 59,4MB.

Người sử dụng của Lenovo Solution Center đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Lenovo Solution Center!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 4.618 UpdateStar có Lenovo Solution Center cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản